Actueel

CAO Zoetwaren
De Cao voor de zoetwarenbranche heeft een looptijd van 1 jaar, looptijd vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 
 
Contactpersonen: Erna Bak, 06 - 13 64 12 37.

MVO 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de belangrijkste speerpunten voor VBZ en de sector. We verbinden door middel van verschillende MVO onderdelen van het bedrijfsproces en maken daarnaast de keten transparanter en duurzamer. Ook besteden we veel aandacht aan mensen, grondstoffen en innovatie binnen de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie. Door deze drie pijlers te verbinden zorgen we voor bedrijfscontinuïteit, verbinding en duurzame inzetbaarheid binnen de sector.

Contactpersoon: Robin Schwidder, 06 - 22 81 52 53.

Voeding & Gezondheid
De Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie neemt vanaf het begin deel aan het Netwerk Herformulering Productaanbod (Netwerk HP). In het verleden heeft VBZ deelgenomen aan de Taskforce verantwoorde Vetzuursamenstelling en de Taskforce Zout. Ook in de toekomst wil VBZ een bijdrage blijven leveren aan een verbeterd voedingspatroon van de consument en onderstreept zij dit door deelname aan het Netwerk HP.

Contactpersonen: Charlotte ter Haar, 06 - 20 60 94 25 en Robin Schwidder, 06 - 22 81 52 53. 

Documenten
MVO jaarverslag VBZ 2015 
Interview VBZ bestuur VM magazine 


Persberichten