CAO Zoetwaren

Inleiding
Voor de zoetwarenindustrie is een nieuwe Cao afgesproken. De 80-90-100% regeling staat opgenomen als bijlage XII. Vragen over deze regeling kunt u richten aan de pensioenuitvoerder, TKP.
Telefonisch: (050) - 582 18 52 en per email: werkgever@pensioenzoetwaren.nl.

Vragen over de arbeidsmarkt gerelateerde opleiding en/of de declaratie kunt u richten aan VBZ: vbz@vbz.nl. Het declaratieformulier kunt hieronder downloaden. Let op: de kosten worden via de werkgever vergoed, na akkoord van het G.O.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de Cao ter AVV in te dienen. 

Wanneer gaat de nieuwe Cao Zoetwaren in?
De Cao heeft een looptijd van 1 jaar, met als ingangsdatum 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

Documenten  
Cao Zoetwaren 2017  
Definitief akkoord Cao Zoetwaren  
Loontabel 2017
Declaratieformulier vergoeding afronding Zoetwaren-online  
Declaratieformulier arbeidsmarkt gerelateerde opleiding 
Cao Arbeid & Gezondheid