Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Inleiding
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de belangrijkste speerpunten voor VBZ en de sector. We verbinden door middel van verschillende MVO onderdelen van het bedrijfsproces en maken daarnaast de keten transparanter en duurzamer. Ook besteden we veel aandacht aan mensen, grondstoffen en innovatie binnen de bakkerij- en zoetwarenindustrie. Door deze drie pijlers te verbinden zorgen we voor bedrijfscontinuïteit, verbinding en duurzame inzetbaarheid binnen de sector.

Grondstoffen
Op het gebied van grondstoffen bevorderen we duurzaam gebruik in de gehele productieketen. Ook willen we dat alle partijen hierin volledig transparant zijn, zowel fabrikanten als distributeurs. Bijvoorbeeld door het hele proces, van tarwe tot koekje, in kaart te brengen, zodat de consument weet welke grondstoffen waar vandaan komen. Focus hierbij ligt in 2014 op palmolie, soja en cacao - deze zijn opgenomen in de barometer. Maar ook in andere grondstofketens is VBZ actief, zoals bijvoorbeeld specerijen.

Innovatie
Innovatie is een tweede pijler. Het verbeteren van bedrijfsprocessen door middel van kennisdeling, het genereren van ideeën en het ontwikkelen van instrumenten zorgt voor bedrijfscontinuïteit, constante ontwikkeling van de gehele sector en de kansen om de onderneming verder te brengen. Ook dit draagt bij aan een stabiele toekomst voor de branche, waarbij rekening gehouden wordt met omgevingsfactoren en maatschappelijke vraagstukken.

Medewerkers
De derde pijler zijn de medewerkers in de sector. Zij maken het verschil! Ze verbinden, werken samen en overleggen. De mensen maken dat de sector voortdurend innoveert en ontwikkelt. De duurzame inzetbaarheid van deze drijvende kracht is daarbij belangrijk. Verschillende instrumenten dragen hieraan bij.

Grondstoffen

Verduurzaming grondstofketens
Aansluiting ronde tafels cacao en palmolie
Bevorderen transparantie
IMVO Risicoanalyse
Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren
 
 
Informatie
VBZ MVO verslag 2015 
Algemene eisen Barometer 
Factsheet MVO Koplopersnetwerk
  

VBZ MVO leaflet
VBZ MVO verslag  

Innovatie

Verbeteren van bedrijfsprocessen
Vorming van nieuwe coalities
Ontwikkeling van instrumenten
Inspiratie en kennisdeling
Stabiele toekomst van de branche

Mensen

Verbinden, samenwerken en overleggen
Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers
Arbeidsveiligheid
Scholing & Opleiding
Cao Arbeid & gezondheid
vbz-mvo-4058.jpg