Disclaimer

Deze website en de inhoud daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van VBZ. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZ, tenzij bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door VBZ met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. VBZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op haar website opgenomen informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VBZ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

VBZ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.