Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren gepubliceerd

Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren gepubliceerd

Op 1 mei 2011 heeft Stichting Milieukeur (SMK) op initiatief van en in samenwerking met VBZ het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren vastgesteld. Met de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren toont een bedrijf aan dat het duurzaam onderneemt door een duurzamere bedrijfsvoering en de inkoop van duurzamere grondstoffen.

Certificatieschema
Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een goed handvat om duurzaam ondernemen te kunnen definiëren en hun duurzaamheidsniveau daarmee ook communiceerbaar te maken. De Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren, die gebaseerd is op de drie P's (People, Planet, Profit) bestaat voor een belangrijk deel uit criteria voor de inkoop van duurzamere grondstoffen. Daarnaast zijn er criteria uitgewerkt met betrekking tot arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, energie, water, afval en dergelijke. Het resultaat is een toegankelijke graadmeter voor de verduurzaming van de activiteiten van het bakkerij- en zoetwarenbedrijf, die is uitgewerkt in drie niveaus: brons, zilver en goud.
Adviesbureau CREM deed onderzoek en werkte de conceptcriteria uit met betrokkenheid en input van bedrijven, VBZ, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en anderen.

Twee bedrijfsprofielen
Bij het opstellen van de Barometer is rekening gehouden met de variëteit aan bedrijven in de branche. Daarom is een tweetal bedrijfsprofielen onderscheiden: die voor de producent en de handelaar. Voor elk profiel wordt met een specifieke set van relevante criteria gewerkt. Op productniveau is het certificatieschema beperkt tot de primaire productrange van de bakkerij- en zoetwarenindustrie.

Certificeren
De Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren maakt het mogelijk een onafhankelijke partij op basis van vastgestelde criteria te laten controleren of een bedrijf duurzaam onderneemt.
Afhankelijk van het inkooppercentage duurzamere grondstoffen en het aantal punten dat wordt behaald op de bedrijfsvoering, wordt het bedrijf gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. Het gouden niveau is gelijk aan Milieukeur. Een bedrijf dat gecertificeerd is, kan dit communiceren met het logo Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren; op het gouden niveau ook met het logo Milieukeur.

Informatie
De criteria kunt u hieronder downloaden. 
- Certificeringsschema Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren
- Algemene eisen bij het certificeringsschema

Momenteel houdt VBZ zich bezig met de herziening van het certficatieschema. Deze zal naar verwachting in 2013 worden gepubliceerd.

 

Contactpersoon

Boukje van der Pant

070-3721130