Publicatie Barometer 2.0

Publicatie Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 2.0

VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie en SMK publiceren vandaag de vernieuwde Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren. Naast de actualisatie van de criteria, betreffen de integratie met ISO 26000 en de exclusiviteit van de Barometer voor de leden van VBZ belangrijke vernieuwingen.
MVO wordt vaak als complexe materie gezien. Daarom biedt de Barometer maatwerk voor de industriële bakkerij en zoetwarenindustrie. De Barometer is bij uitstek een leerinstrument waarmee ondernemingen hun duurzaamheidsniveau in beeld kunnen brengen. Ook het behalen van het Barometer-certificaat is mogelijk op de niveaus brons, zilver of goud, waarbij het gouden niveau ook recht geeft om het Milieukeur-logo te communiceren.

Herziening Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren
In het najaar van 2012 tekenden VBZ en SMK een samenwerkingsovereenkomst voor de herziening van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren. Als voorbereiding op de herziening interviewde SMK diverse stakeholders uit de keten en het maatschappelijk veld. Vervolgens organiseerde SMK een bijeenkomst met bedrijven uit de branche, adviesbureaus, pers, hogescholen en andere betrokkenen om de herziene Barometer te bediscussiëren. Dit herzieningsproces leidde uiteindelijk tot vaststelling van de Barometer 2.0 door het onafhankelijke College van Deskundigen agro/food, dat verantwoordelijk is voor de inhoud van dit MVO-instrument.

Duurzaamheidsthema’s bakkerij- en zoetwarenindustrie
De Barometer definieert het duurzaamheidsniveau van productieprocessen en het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven aan de hand van de volgende thema’s:

  • Bestuur – organisatie (MVO-missie)
  • Mensenrechten (kinder- en dwangarbeid, loon, vakbond, discriminatie)
  • Arbeidspraktijk (onder meer veiligheid, opleiding, personeel met afstand tot de arbeidsmarkt)
  • Milieu (grondstoffen, besparing energie, water en afval, klimaat en energie, afval en emissies)
  • Eerlijk zakendoen (corruptie, belastingontwijking)
  • Consumentenonderwerpen (voedselveiligheid, voedingswaarde, GMO)
  • Maatschappelijke betrokkenheid (investering in MBO - Maatschappelijk Betrokken Ondernemen)
  • Implementatie van de duurzaamheidsthema’s (plannen, uitvoeren, evalueren, bijstellen)

Door de herziening is de Barometer nu aangesloten bij de inhoudelijke opbouw van ISO 26000, de internationaal gedragen standaard voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Hiernaast is een eenvoudige rekentool ontwikkeld waarmee snel inzichtelijk wordt waar een bedrijf op MVO-gebied staat. Met deze tools kan een onderneming eenvoudig aan de slag met MVO.

Aantoonbaar duurzamer
“We zien dat steeds meer retailers aan hun leveranciers vragen om hun niveau van duurzaamheid te ‘bewijzen’ ”, aldus Ton Baas (directeur VBZ). “Dat deze leveranciers werken met duurzamere grondstoffen is daarbij een belangrijk onderwerp. De retail wil bijvoorbeeld dat een producent duurzame palmolie gebruikt, maar ook dat het bedrijf zich aan Cao’s houdt, zijn financieringsstroom inzichtelijk maakt en verantwoord omgaat met reststromen en afvalstromen. In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 2.0 zijn deze aspecten verwerkt.”


Informatie

De Algemene Eisen en een beknopte weergave van de Barometer kunt u inzien via  www.duurzamebakkerij-zoetwaren.nl.
De complete Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren, inclusief de rekentool, is voor VBZ-leden toegankelijk via het Ondernemersportaal op www.vbz.nl.

VBZ - Ton Baas, directeur, 070 355 47 00 vbz@vbz.nl.
SMK - Herman Docters van Leeuwen, projectmanager agro/food, 070 358 63 00, hdoctersvanleeuwen@smk.nl.