Suikerprijs stijgt explosief

Persbericht

24 mei 2011

SUIKERPRIJS STIJGT EXPLOSIEF : EUROPESE SUIKERGEBRUIKERS VRAGEN DRINGENDE MAATREGELEN

  • Er is voldoende suiker op de wereldmarkt, maar in Europa is er een tekort door regulering van de markt.
  • Wereldmarktprijs suiker is reeds lager dan de prijs in Europa, en door kunstmatig tekort zal de suikerprijs in Europa nog sterk stijgen.
  • Europese suikergebruikers vragen de toelating om suiker te kunnen importeren zonder invoerheffingen.


Suiker is een basisingrediënt voor chocolade, koekjes en snoepgoed. Een voldoende aanbod van suiker in Europa aan een competitieve prijs is van essentieel belang om de competitiviteit van de Europese suikergebruikende industrie te vrijwaren.

De hervorming van de Europese suikermarkt heeft geleid tot een consolidatie van de suikerindustrie, zonder echter de markt volledig vrij te hebben gemaakt. De suikerproducenten gaan agressief te werk met contract voorstellen, buiten de gebruikelijke contract tijden.

Immers, er dient 3.000.000 ton te worden geïmporteerd in een aantal landen (ACS- en MOL-‘s), die deze hoeveelheid niet exporteren, waardoor er een tekort is ontstaan op de Europese markt. Import uit grote suikerproducerende landen kan enkel mits het betalen van hoge invoerheffingen, en dat terwijl er voldoende suiker is op de wereldmarkt.
De suikerindustrie maakt in onze ogen misbruik van hun dominante positie.

De Europese Commissie dient ervoor te zorgen dat er voldoende suiker aanwezig is in Europa, zodat onze Europese suikerleveranciers geen ‘excuses’ meer hebben om hun exuberante prijsverhogingen toe te passen, wat een onvermijdelijk inflatoir effect zal hebben op de prijzen voor de consument.
De recent genomen maatregelen door de Europese Commissie (500.000 ton quotaverhoging en een tax reduced quotum van 300.000 ton) zijn onvoldoende om het tekort weg te werken, er zou nog 1 miljoen ton suiker moeten kunnen beschikbaar gemaakt worden.

Belangrijk is dat de Commissie niet wacht en nu reeds maatregelen neemt. Op dit moment lopen immers de onderhandelingen tussen suikerleveranciers en suikerverbruikers voor de campagne 2011/2012. Een corrigerend optreden van de Commissie na deze onderhandelingen zal maar een beperkt effect hebben op de suikerprijs in Europa, wat zeker de bedoeling niet kan zijn.

De Europese suikergebruikers, en dus ook CIUS NL, vragen dan ook met klem om zo snel mogelijk minstens 1 miljoen ton suiker te kunnen importeren zonder importheffingen, zodat de suikermarkt in Europa terug in evenwicht kan worden gebracht.

De Europese suikergebruikers dringen erop aan om de suikermarkt zo spoedig mogelijk volledig vrij te maken, zoals dat ook het geval is voor ander belangrijke landbouwgrondstoffen. Immers, ofwel is de markt niet gereguleerd en open voor iedereen, ofwel is de markt gereguleerd, maar dan gereguleerd voor iedereen.


Voor meer informatie of suggesties naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met:
Ton Baas, CIUS NL/ VBZ directeur, 070-3554700, vbz@vbz.nl
.* CIUS NL is een samenwerkingsverband van Nederlandse fabrikanten en brancheorganisaties in de suikerverwerkende industrie. De aangesloten brancheorganisaties zijn: de Nederlandse Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Vereniging van Consumptieijsfabrikanten (NVC) en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). CIUS NL is de nationale afdeling van het Europese CIUS: the Committee of Industrial Users of Sugar.