VBZ brengt MVO verslag uit

7 juni 2013
Op de Algemene Ledenvergadering van VBZ, op 6 juni jl,  is het eerste exemplaar van het VBZ MVO jaarverslag uitgereikt aan de heer Bernard Wientjes. Alle aanwezigen hebben aan het einde van de dag tevens een exemplaar hiervan ontvangen. 

In dit eerste MVO-verslag van VBZ leest u over de belangrijkste activiteiten en instrumenten waarmee we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij onze leden stiumleren. Het is een verslag van de stand van zaken in april 2013 en een terugblik van meerdere jaren.

Het eerste hoofstuk beschrijft de instrumenten en begeleiding die wij hebben ontwikkeld voor onze leden waarmee diverse facetten van MVO worden ingevuld.  In de daarop volgende hoofdstukken worden verscheidene onderdelen van MVO nader toegelicht. Het laatste hoofstuk beschrijft de duurzaamheid van onze eigen VBZ organisatie.

Het verslag is verdeeld in de volgende hoofstukken:

  • MVO in de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
  • Duurzame grondstoffen
  • Duurzame productie
  • Goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
  • Voeding en gezondheid
  • Duurzame VBZ organisatie


U kunt het MVO verslag hier downloaden.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
De heer Ton Baas, directeur
T: 070-3554700
E: vbz@vbz.nl