VBZ en HAS Hogeschool starten met zoektocht naar MVO- bedrijfsmodel

17 januari 2013
VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, HAS Hogeschool Den Bosch en drie lidbedrijven van VBZ zijn vanaf vandaag officieel gestart met de zoektocht naar het MVO-bedrijfsmodel. Een praktisch begeleidingstraject voor de ondernemer om op zoek te gaan naar hun MVO beleid en de implementatie ervan.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie: Nulmeting Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren en VBZ Ondernemersscan.
  • Opstellen issuematrix en stakeholdersanalyse.
  • Workshop leiderschap en verandermanagement.
  • Strategievorming: bepalen MVO-beleid van de onderneming en opstellen van MVO plan van aanpak met zowel quick wins als lange termijn doelstellingen.
  • Implementatie: het inbedden van MVO in de gehele organisatie en begeleiding bij de invoering van concrete MVO tools.

Ton Baas, directeur VBZ is erg enthousiast over het traject; “De deelnemende bedrijven in de pilot worden op weg geholpen met de ontwikkeling en implementatie van hun MVO-beleid. Hierbij staan we specifiek stil bij de duurzaamheidsissues die er zijn in de bakkerij- en zoetwarenindustrie.”

De komende vijf maanden gaan de betrokken partijen aan de slag. Dit alles zal leiden tot een generiek MVO- bedrijfsmodel voor de zoetwarenindustrie, welke gepresenteerd zal worden op het VBZ Platform Duurzaam Ondernemen medio september 2013.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
De heer Ton Baas, directeur
T: 070-3554700
E: vbz@vbz.nl