VBZ en SMK herzien Duurzame Barometer

20 november 2012

VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, en SMK hebben in 2011 de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren gepubliceerd, een meetinstrument waarmee bedrijven uit de bakkerij- en zoetwarenindustrie een handvat hebben waarmee zij hun duurzaamheidsniveau kunnen aantonen (brons, zilver of goud) op het gebied van o.a. de inkoop van duurzame grondstoffen, de ontwikkeling van een MVO plan van aanpak, energiebesparing en arbeidsveiligheid.

In 2013 zal de huidige versie van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren verlopen. Dit najaar hebben beide partijen getekend voor een verdere samenwerking, waarmee volgens Ton Baas, directeur VBZ, ‘we de aangesloten leden naar een duurzamere bedrijfsvoering begeleiden.’

In de vernieuwde versie van de Barometer zullen extra thema’s worden opgenomen zoals

  • Duurzame inzetbaarheid; hoe houden we medewerkers zolang mogelijk (gezond) aan het werk?
  • IMVO risicoanalyse; het verduurzamen van cacao, palmolie en soja is reeds in volle gang. De komende periode zal VBZ in samenwerking met de Has Den Bosch en Avans Hogeschool de potentiële MVO risico’s gaan inventariseren in andere grondstofketens.
  • Internationalisering en integratie ISO 26000; leden van VBZ opereren internationaal. Een goede internationale status van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren helpt hen om hun verduurzamingsaanpak internationaal te kunnen communiceren.


Tijdens het VBZ Platform Duurzaam Ondernemen op 20 november is officieel gestart met de herziening van de Barometer. VBZ heeft samen met SMK, bedrijven uit de branche, adviesbureaus, pers, hogescholen en andere betrokkenen de thema’s van de barometer bediscussieerd in een waardevolle en interactieve bijeenkomst.

De komende periode zullen de nieuwe thema’s nader worden uitgewerkt en zullen de criteria uit de huidige versie van de barometer worden geactualiseerd. Dit alles zal leiden tot een herziene versie van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren die in het voorjaar van 2013 zal worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
De heer Ton Baas, directeur
T: 070-3554700
E: vbz@vbz.nl