VBZ en VHP samen op weg naar een duurzame arbeidsomgeving

 

5 oktober 2012

VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, en VHP gaan de komende jaren samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en arbeidsveiligheid. Afgelopen maandag is door partijen getekend voor een samenwerking, waarmee volgens Ton Baas, directeur VBZ, ‘we de komende jaren aan de slag gaan om de werknemers in de bakkerij- en zoetwarenindustrie zo lang mogelijk gezond en productief te houden’.

VHP ambieert om bedrijven duurzaam tot topprestaties te brengen. De nadruk ligt op het ontwerp van een arbeidsomgeving waarin mensen optimaal kunnen presteren. VHP heeft sinds het Arboconvenant Koek & Snoep in 2002, veel ervaring opgedaan in de bakkerij- en zoetwarenindustrie met activiteiten als de ontwikkeling van het Oplossingenboek Koek en Snoep en de Werkwijzer Fysieke Belasting. Tevens verzorgt VHP in nauwe samenwerking met VBZ voor de branche de terugkerende Arbonetwerkbijeenkomst en cursus voor de Preventiemedewerker.

VHP onderschrijft de ambitie van VBZ om samen te werken aan een maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat voor de leden. Marcel Balm, senior adviseur van VHP: ‘Ondanks de economische crisis zal er krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Vanuit de ambitie van VBZ worden bedrijven in de branche gestimuleerd een aantrekkelijke werkgever te blijven, wat van cruciaal belang is voor de bedrijfscontinuïteit’.

Voor de komende periode staan een tweetal projecten op de agenda. Zo zal er in samenwerking met een pilotbedrijf een praktische aanpak worden opgesteld voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bovendien worden drie VBZ-leden begeleid bij het ontwikkelen van een arbeidsveiligheidsbeleid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
De heer Ton Baas, directeur
T: 070-3554700
E: vbz@vbz.nl