VBZ lanceert MVO programma

9 april 2014
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk speerpunt voor VBZ en de sector. We verbinden door middel van MVO verschillende onderdelen van het bedrijfsproces en streven continue naar verdere verduurzaming en transparantie.
Grondstoffen, innovatie en de mens staat centraal.
vbz-mvo-4058.jpg
Grondstoffen
Het duurzaam gebruik van grondstoffen wordt in de gehele productieketen bevorderd.  VBZ is actief betrokken bij de verduurzaming van cacao, palmolie en hazelnoten. Daarnaast inventariseren we proactief MVO risico’s in relevante grondstofketens, met de ambitie om deze te borgen. Door bijvoorbeeld de aansluiting bij  verduurzamingsinitiatieven.

Innovatie
Het verbeteren van bedrijfsprocessen door middel van kennisdeling, het genereren van ideeën en het ontwikkelen van instrumenten zorgt voor bedrijfscontinuïteit, constante ontwikkeling van de gehele sector en de kansen om de onderneming verder te brengen. Ook dit draagt bij aan een stabiele toekomst voor de branche, waarbij rekening gehouden wordt met omgevingsfactoren en maatschappelijke vraagstukken.

Mensen
De medewerkers in de sector maken het verschil. Ze verbinden, werken samen en overleggen. De mensen maken dat de sector voortdurend innoveert en ontwikkelt. De duurzame inzetbaarheid van deze drijvende kracht is daarbij belangrijk.

VBZ ontwikkelde de afgelopen jaren veel instrumenten voor leden om MVO beleid te maken en te implementeren, zoals de Ondernemersscan, de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren en een aanpak voor duurzame inzetbaarheid medewerkers. In het MVO programma vormen deze gezamenlijk een complete aanpak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bakkerij- en zoetwarenindustrie.

Wilt u op de hoogte blijven over het programma?
Kijk dan op www.vbz.nl of volg ons op Twitter en Facebook.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
De heer Ton Baas, directeur
T: 070-3554700
E: vbz@vbz.nl