VBZ Ondernemersscan gelanceerd

VBZ Ondernemersscan gelanceerd

Begin juni heeft Mazars Management Consultants op initiatief van en in samenwerking met VBZ de VBZ Ondernemersscan afgerond. Deze scan biedt u in korte tijd een volledig overzicht van uw organisatie en inzicht in alle bedrijfsspecifieke disciplines daarbinnen.

Ondernemersscan
Uw onderneming loopt op rolletjes, uw medewerkers zijn tevreden en de werkprocessen zijn geoptimaliseerd. Ook zijn u en uw team continu gespitst op de laatste ontwikkelingen in de markt. Maar wellicht voelt u zich wel eens ingehaald voor de veelheid aan ontwikkelingen en de stortvloed aan nieuwe richtlijnen binnen uw bedrijfsvoering.

Onze ondernemersscan biedt u in korte tijd een volledig overzicht van en inzicht in alle bedrijfsspecifieke disciplines binnen uw organisatie.

Op hoofdlijnen kent de ondernemersscan de volgende disciplines:
• Strategie en missie, waaronder de marktpositionering, het meerjarenplan, marktaandeel, overnameplan, investeringsbeleid en MVO beleidsplan.
• Organisatie, zoals de structuur, functieprofielen c.q. functiehuis, planning & control cyclus en procedure autorisatiebeheer.
• Aansturing en informatie: bijvoorbeeld rapportages en jaarbegrotingscyclus, financiële risico's en monitoring.
• De bedrijfscontinuïteit en risicobeheersing, waaronder risicoanalyses, -procedures en het calamiteitenplan.

In één oogopslag…
Aan de hand van een korte 'zelfevaluatie', onze quick scan, krijgt u meteen een indicatie van de gebieden waarop uw organisatie zich zou kunnen verbeteren. Deze scan is eenvoudig toegankelijk via onze website.

Echte optimalisatie
Wilt u uw organisatie echter nauwgezet doorlichten, dan adviseren wij u gebruik te maken van de volledige uitvoering. De ondernemersscan maakt gebruik van een bijzonder gedetailleerde vragenlijst en wordt persoonlijk begeleid door de experts van Mazars. Na een gedegen voorbereiding aan de hand van relevante informatie over uw organisatie, plannen zij samen met u een dagdeel om uw onderneming in al haar facetten te kunnen belichten. Uiteraard bij u op het bedrijf, met uw mensen en hun input.

Na afloop van de bijeenkomst met u en uw teamleden krijgt u meteen een samenvatting van de eerste bevindingen en mogelijke aanbevelingen. Deze worden verder toegelicht in een schriftelijke rapportage, waarna desgewenst een terugkoppelingsbijeenkomst plaatsvindt om de scan te evalueren.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ton Baas, directeur VBZ, via 070-3554700 of vbz@vbz.nl.Vul hieronder uw e-mail adres in om u aan te melden bij onze nieuwsbrief.
E-mail:
  Aanmelden »