Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)

Partners           

dagvandebhv-3814.png cius-logo---klein-3876.jpg   has-3883.png

logo-mvo-3815.png ploum-3881.png       

riskplaza-logo-4910.jpg       vhp-logo-3878.jpg  

 

De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) is de brancheorganisatie voor fabrikanten van koek, snoep, chocolade en hartige versnaperingen.

VBZ verbindt en onderneemt

'VBZ bevordert een maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat door pro-actieve belangenbehartiging van de sector.'
De medewerkers van VBZ zijn het verlengstuk van uw organisatie. Zij leveren diensten en zijn gespecialiseerd in onderwerpen die voor u en uw medewerkers belangrijk zijn. De specialisten hebben samen kennis van alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Van ingrediënt tot eindproduct en van arbeids- tot voedselveiligheid. Zo bewaken wij al uw belangen, vandaag en morgen, op politiek vlak en in de samenleving.

Daarnaast ondersteunen wij u in uw ondernemerschap, uw streven naar duurzaamheid, naar groei en resultaat. Met innovatieve adviezen, gedegen trend- en marktverkenningen, inspirerende bijeenkomsten en pragmatische instrumenten.

Wij geven deze ondersteuning in het dagelijks leven, op de werkvloer, in overleggen en als adviesorgaan voor de overheid, maar u kunt als ondernemer ook dagelijks betrokken zijn en invloed hebben op ons werk en de uitkomsten hiervan. U kunt meepraten op LinkedIn en Twitter. Kijk ook naar de persoonlijke LinkedIn-pagina's en Twitter-accounts van de medewerkers van het bureau. Zij geven en delen hier informatie in hun vakgebied. Zo bent u up-to-date en op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

VBZ in het kort

  • In 2000 ontstaan uit samenvoeging Verbisco (koek), Nevesuco (snoep) en NSC (chocolade);
  • Ruim 100 leden, zowel MKB als grootbedrijf;
  • 86% marktdekking. 

Missie

VBZ bevordert een maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat door proactieve belangenbehartiging van de sector.

Strategie

Proactieve belangenbehartiging van de sector door:

  • Bevorderen van duurzaam ondernemerschap
  • Vitaliseren van de dialoog met leden en stakeholders
  • Versterken van het imago van de sector.

Met de CAO Zoetwaren en Warenwet als core business.

Pijlers

Kennis
Wij vervullen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder scharen wij zowel mensen, als grondstoffen, als innovatie. We hebben een grote branchekennis en vanuit ons kennisniveau ontwikkelen wij steeds nieuwe diensten en producten. We zijn continu alert op ontwikkelingen, handelen snel en kijken vooruit en monitoren de markt zowel nationaal als internationaal, zodat we trends snel waarnemen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij behartigen van de belangen van de leden in het Georganiseerd Overleg (GO) Zoetwaren en beantwoorden vragen over de interpretatie van de CAO Zoetwaren. We bieden concrete aanpakken aan de leden voor onder andere het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. We informeren de leden ook over andere onderwerpen, zoals pensioenen, sociale fondsen en aanverwante regelingen, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, personeelsbeleid en medezeggenschap.

Belangenbehartiging
VBZ behartigt de belangen van alle leden in de branche. Zo lobbyen we natuurlijk bij overheden en instanties voor betere wet- en regelgeving en de borging hiervan. Specifieke aandacht op het gebied van bedrijfscontinuïteit gaat ook naar marktontwikkelingen. VBZ volgt hierbij bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen (suiker, palmolie) nauwgezet welke ontwikkelingen zich afspelen en lobbyt waar nodig.

Met de branche, de overheid en andere stakeholders zijn we in continu overleg over de verschillende voedings- en etiketteringsrichtlijnen zoals die gelden voor de Nederlandse en Europese markt. Zo verzekeren we de branche van een gedegen en toekomst die we met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Kernwaarden

Ondernemend
Wij zijn continu in ontwikkeling en weten van aanpakken. Verantwoordelijkheid nemen hoort daar bij, we wachten niet af tot er wat moet gebeuren, maar kijken zelf waar de knelpunten zitten en pakken deze aan. Daarmee zetten we problemen voor bedrijven in de branche om in kansen en we zullen er alles aan doen om bedrijven verder te helpen. Slagvaardig en innovatief handelen werkt succes in de hand. We wachten daarom niet tot onze leden ons een vraag stellen; we ontwikkelen producten die ervoor zorgen dat ze aangesloten blijven of zelfs laten excelleren op de (internationale) markt. Daarbij kijken we vooral naar het resultaat: wat voor de leden goed werkt, ontwikkelen wij door.

Verbindend
Bij VBZ zetten we netwerken op en leggen we lijntjes tussen de verschillende spelers in en buiten de branche. Dit zien wij als onze hoofdtaak. Daarbij geldt dat we open en transparant te werk gaan, en zorgen dat iedereen kan aansluiten. Zo hebben we een Young Professionals netwerk waarin jonge talenten in de branche van elkaar kunnen leren, ervaringen kunnen uitwisselen en zo zichzelf en het bedrijf waarvoor ze werken én de branche versterken. En we hebben een koplopersnetwerk, waarin bedrijven zitten die innovatief te werk gaan.

Deskundig
We werken elke dag met een deskundig team, dat op de hoogte is en ernaar streeft om effectief, efficiënt en met verstand van zaken te werk te gaan. Onze medewerkers zijn specialisten, maar zijn ook verbonden met elkaar, zodat hun kijk op de branche compleet is. Wij hebben aansluiting bij goede partners, een volledig netwerk waarin allerlei partijen zitten met expertise. We werken weloverwogen, met partners die we hebben uitgezocht op de kwaliteit van hun diensten.

Betrokken
Wij willen weten wat er speelt. Daarom gaan we langs bij onze leden, en zijn continu aangesloten bij kennisnetwerken. Als wij ontwikkelingen waarnemen waarvan we denken dat die bij een of meerdere leden spelen of dat zij daar voordeel uit kunnen halen, dan nemen wij contact op met hen. We kijken samen naar oplossingen, producten en diensten die leden verder helpen. Zo maken we de branche beter en toekomstbestendig.

Praktisch
We werken met kant-en-klare producten, die we zelf ontwikkelen voor de ondernemer die wij kennen. Tools die elke ondernemer, groot of klein, kan gebruiken om zijn bedrijfsvoering te verbeteren. Daarbij gebruiken we geen dure taal, zijn we aanspreekbaar en bereikbaar en werken we volgens het principe ‘goed is goed genoeg’.