Vacatures

Twee Vacatures binnen het bestuur Pensioenfonds Zoetwaren (0.2 FTE)

VBZ is op zoek naar twee kandidaten om vanuit werkgeversgeleding invulling te kunnen geven aan twee vacatures binnen het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie:

 

Bestuurslid en voorzitter van de Financiële Commissie;

&

 Bestuurslid met de potentie om op termijn plaats te nemen in de Beleggingsadviescommissie.

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en regelt het pensioen voor werknemers in de Zoetwarenindustrie. Het pensioenfonds houdt zich bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Ook zorgt het pensioenfonds voor een goede voorlichting over de regelingen en adviseert het over pensioenen.

Het bestuur Pensioenfonds Zoetwaren kent een paritaire samenstelling en is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de bedrijfsprocessen van het pensioenfonds.

Geschiktheidseisen:

De bestuurder dient te voldoen aan de geschiktheidseisen die beschreven staan in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Een beschrijving van de competenties is beschreven in bijlage 3 van de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie.

Deskundigheidsgebieden:

  • Het besturen van een pensioenfondsorganisatie;
  • Relevante wet- en regelgeving;
  • Pensioenregelingen en pensioensoorten;
  • Financiële technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
  • Administratieve Organisatie en Interne Controle;
  • Communicatie;
  • Uitbesteding.

Vergoedingsregeling

De vergoeding voor bestuursleden is een vaste compensatie per bestuurslid per jaar van €30.000. Deze vergoedingen zijn exclusief btw. Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding conform de normen die de toezichthouder uitgeeft. Het vacatiegeld voor aanwezigheid op vergaderingen en studiedagen bedraagt € 410 per dagdeel en voor verblijfkosten wordt € 12 en voor reiskosten € 0,29 per kilometer vergoed. Deze vergoedingen zijn exclusief btw.

Kent u of bent u degene die wij zoeken of wilt u meer informatie over 1 van beide vacatures? Neem voor meer informatie en een uitgebreid functieprofiel contact op met Jasmijn van Vuure, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden & rechtspositie, VBZ (jasmijn@vbz.nl of 06 120 67 694). Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Klik hier voor de printversie