Werkgebieden

Arbeidsvoorwaarden
HR-beleid is om uiteenlopende redenen steeds belangrijker in bedrijven. De HR-manager is tegenwoordig de spil als het gaat om gezonde, langdurig inzetbare, maar ook flexibele medewerkers die een bedrijf nodig heeft om in de 21e eeuw goed te kunnen blijven functioneren.

Duurzaam ondernemen
VBZ heeft in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK) de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren ontwikkeld. Samen met de leden pakt VBZ thema's als duurzame grondstoffen, klimaatneutraal ondernemen, voeding & gezondheid en arbeidsomstandigheden, actief op. 

Internationaal ondernemen
70% van de geproduceerde producten in de sector gaat de grens over. VBZ houdt zich in dit dossier bezig met het maken van marktontwikkelingen en marktverkenningen, zij organiseert collectieve handelsmissies en collectieve deelname aan beurzen en zij houdt zich bezig met douaneaangelegenheden.

Kwaliteit & Voeding
Op de hoogte blijven van de eisen die aan voedingsmiddelen en hun etikettering worden gesteld, is van groot belang voor de VBZ-leden. Belangrijke onderwerpen zijn niet alleen etikettering, waaronder allergie-informatie en voedingswaarde etikettering. Maar ook hygiëne-eisen, additieven (hulpstoffen) en contaminanten, zoals schimmeltoxines en acrylamide.

Productie & techniek
Duurzaam ondernemen, World Class Manufacturing, procesoptimalisatie, planning, arbeidsomstandigheden, automatisering; onderwerpen die tegenwoordig hoog op de agenda staan.
Voorbeelden zijn diverse checklists voor operationeel risicobeheer en Arbo, zoals de RI&E en de Arbocatalogus.

Risicomanagement
Uw onderneming loopt op rolletjes, uw medewerkers zijn tevreden en de werkprocessen zijn geoptimaliseerd. Ook zijn u en uw team continu gespitst op de laatste ontwikkelingen in de markt. Maar wellicht voelt u zich wel eens ingehaald door de veelheid aan ontwikkelingen en de stortvloed aan nieuwe richtlijnen binnen uw bedrijfsvoering.