Arbeidsvoorwaarden

Contactpersoon  
Erna Bak
06 - 13 64 12 37 

Inleiding
HR-beleid is om uiteenlopende redenen steeds belangrijker in bedrijven. De HR-manager is tegenwoordig de spil als het gaat om gezonde, langdurig inzetbare, maar ook flexibele medewerkers die een bedrijf nodig heeft om in de 21e eeuw goed te kunnen blijven functioneren. 

Activiteiten

  • Onderhandelen voor marktconforme collectieve arbeidsvoorwaarden binnen de Cao Zoetwaren met de vakbonden
  • Verbeteren van arbeidsomstandigheden in de branche met instrumenten zoals het Vignet Arbeidsveiligheid, de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus
  • Creëren van bewustzijn en actie voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met de Toolkit Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

Documenten
Cao Zoetwaren 
Functiehandboek Zoetwarenindustrie   
Aanvulling pagina 26 en 74 functiehandboek   
Persbericht VBZ en Vhp samen op weg naar een duurzame arbeidsomgeving  

Vacatures bestuur Pensioenfonds Zoetwaren