DIM

Inleiding
Medewerkers die goed inzetbaar zijn, nu en straks. Daar draait het om bij Duurzame Inzetbaarheid. Werknemers moeten steeds langer gezond en met plezier kunnen doorwerken. En werkgevers hebben baat bij betrokken en goed opgeleid personeel.

vbz-logo-dim-4911.jpg

Vooruitblik Duurzame Inzetbaarheid activiteiten 2016
Op 15 maart organiseerde de werkgroep DIM (werkgevers en werknemers) een eerste inspiratiemiddag voor alle leden. Deze middag is zeer succesvol geweest. De zaal was gevuld met directeuren, belangstellende werknemers, personeelsfunctionarissen en ondernemingsraadsleden. Dagvoorzitter Sabine Uitslag wist met goede vragen iedereen enthousiast te maken om een stap te maken met duurzame inzetbaarheid in de bedrijven.

U kunt het volledige programma hier vinden en een terugblik op de Inspiratiebijeenkomst kunt u hier nalezen.

Ook zo enthousiast na de inspiratiemiddag?
Uw bedrijf kan mee doen met een pilot! Ga daarom als directie en ondernemingsraad en/of werknemers om de tafel om een pilot uit te kiezen. U kunt kiezen uit de volgende pilots:

Pilots 2016

  • Dialoog en bewustzijn arbeidsrelaties: Stimuleren van de open dialoog tussen leidinggevenden en werknemers
  • Meer invloed op je rooster: Roostersystematiek met meer zeggenschap voor werknemers
  • Minder werken: Methodes om minder werken onder oudere werknemers te realiseren
  • U kunt ook zelf een pilot voorstellen. De werkgroep DIM (van werkgevers VBZ en de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie) staat open voor andere pilot suggesties.

Voor opgave en nadere informatie: vbz@vbz.nl, 070-3554700.

Documenten
Interview Martijn Koenders, Directeur Pally Biscuits  
Interview Ruud Jonker, COO Continental Bakeries  
Flyer DIM 2
Terugblik Inspiratiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid d.d. 15 maart 2016  
Presentatie DIM - Pally Biscuits & Continental Bakeries   
Presentatie Déhora - zelfroosteren  
Presentatie DIM - Daelmans Banket & FNV  
A-advies - Onderzoek informatiepunt oudere werknemers   
Uitkomsten enquête DIM zoetwarenindustrie 
Informatie - en inschrijfformulier pilots 2016 
Programma Inspiratiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid d.d. 15 maart 2016   
Interview Giovanni Kruit, HR manager Bolletje  
Interview Ger Duijs- Van de Vliet, operator Peijnenburg   
Flyer DIM 1