handvaten-voor-betere-arbeidsomstandigheden-5509.jpg

Houdt u zich bezig met de arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim in uw bedrijf? Heeft u te maken met RI&E’s, PAGO, de arbocatalogus of voert u de gesprekken met de bedrijfsarts? Bent u nieuwsgierig naar de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld of hoe deze met elkaar samenhangen?

De bijeenkomst was afgestemd op de prioritaire risico’s binnen de bakkerij- en zoetwarensector en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. Zo keken we naar de risicobeheersing van blootstelling aan stof, gaven we praktische handvaten voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting en bespraken we hoe u samenwerkt met de bedrijfsarts.

Hiervoor was georganiseerd de workshop ‘Handvaten voor betere arbeidsomstandigheden’. Deze werd gehouden op 22 februari 2018 bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen.

RI&E, Arbocatalogus, checklisten, PAGO. Er zijn veel instrumenten die je kunnen helpen om arbeidsomstandigheden in het bedrijf in kaart te brengen en te verbeteren. Verschillende functionarissen hebben daarin hun eigen rol maar de echte winst zit in de samenwerking tussen al deze functionarissen.
Tijdens de goed bezochte bijeenkomst gingen deelnemers op een interactieve manier met de stof aan de slag.
Daarbij werd de volgende cyclus gehateerd:

  • Via de RI&E wordt in beeld gebracht of er risico’s zijn op de werkplek
  • Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) dient zich te richten op de gezondheidseffecten van deze eventuele mogelijke risico’s op de werkplek
  • Eventuele beroepsgebonden aandoeningen zijn weer input voor de RI&E

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol bij het samenbrengen van alle functionarissen die zich in het bedrijf bezig houden met RI&E en ziekteverzuim.

Na de pauze werden drie workshops gegeven:

  • Hoe ga je in gesprek met de bedrijfsarts
  • Omgaan met Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
  • Veilig werken met stof(fen)

De deelnemers (KAM- en HRM-coördinatoren en medewerkers, preventiemedewerkers en leidinggevenden) waren erg tevreden over de bijeenkomst. De enige tip was om de workshops wat langer te laten duren, zodat er wat dieper op de materie kan worden ingegaan.

Kortom, een geslaagde bijeenkomst die voldoende aanleiding geeft herhaling.

Meer weten?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Erna Bak van VBZ via 📧 erna@vbz.nl 📞070 355 47 00, of met Tineke Rens van het Nederlands Bakkerij Centrum via 📧 t.rens@nbc.nl 📞0317 471 226.

Presentaties  
Foto-impressie  
Succesvol samenwerken in preventie  
Presentatie Brenda de Jong; Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)  
Presentatie Tineke Rens; Omgaan met stoffen  
Presentatie Jolanda Willems; Instrumenten en rollen  
Flipover teksten  

 

programma-22-februari-handvatten-voor-betere-arbeidsomstandigheden-5527.jpg