Duurzaam ondernemen

Contactpersoon
Robin Schwidder  
06 - 22 81 52 53 

Inleiding
VBZ wil duurzaamheid concreet doorvoeren in alle facetten van ondernemen en in de hele keten. Wij ondersteunen onze leden bij het invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), onder andere door de dialoog over duurzaamheid tussen leden onderling en met stakeholders te stimuleren en voeden. 

Sinds 2014 is het MVO programma voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie beschikbaar. Het programma bestaat uit een stappenplan en diverse instrumenten en formats om een MVO beleid te ontwikkelen. Grondstoffen, innovatie en mensen staat centraal. 

Grondstoffen: Beschikbaarheid en transparantie

 • De publicatie van de Barometer Duurzame bakkerij en Zoetwaren voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering
 • Actieve belangenbehartiging ten aanzien van de marktontwikkeling in Den Haag en Brussel
 • Deelname aan multistakeholder initiatieven om de verduurzaming van de keten te bevorderen
 • Inventarisatie internationale MVO risico’s binnen relevante grondstofketens als mensenrechten, kinderarbeid en corruptie
 • Actieve samenwerking met ketenpartijen voor het in kaart brengen van uw grondstofrisico’s met Riskplaza.

Innovatie: Vernieuwen van product en proces

 • Kwaliteitsverbetering op alle aspecten binnen de keten
 • Productontwikkeling: Mogelijkheden voor minder verzadigd vet en zout, meer vezels en kleinere porties
 • Onderzoeken naar mogelijkheden voor efficiëntere orderprocessen met als doel het verkorten van de doorlooptijd
 • Oriëntatie op MKB automatiseringspakket voor een betere aansturing van uw organisatie
 • De ontwikkeling van de VBZ Ondernemersscan voor de aanscherping van uw interne bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden.

Mensen: Gezond en langdurig inzetbaar

 • Onderhandelen voor marktconforme collectieve arbeidsvoorwaarden binnen de Cao Zoetwaren met de vakbonden
 • Verbeteren van arbeidsomstandigheden in de branche met instrumenten zoals het Vignet Arbeidsveiligheid, de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus
 • Creëren van bewustzijn en actie voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met de Toolkit Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers.
 

Documenten
Persbericht VBZ en SMK herzien de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 
Algemene eisen Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren  
Interview VMT met VBZ inzake herziening Barometer 
Verslag Open stakeholder bijeenkomst d.d. 26 september 2016
 
Presentatie Open stakeholder bijeenkomst d.d. 26 september 2016  
Stakeholderdialoog d.d. 26 september 2016  
Persbericht VBZ en HAS introduceren onderzoek naar duurzame out-of-the-box verpakkingen   
Persbericht VBZ publiceert nieuw onderzoek verduurzaming kleine grondstofketens 
MVO jaarverslag VBZ 2015 

Interview Lonka in Milieukeur over behalen Zilveren certificaat Barometer 
Daelmans Banket wint award van Task Force Duurzame Palmolie 
Persbericht Lonka behaalt eerste certificaat Barometer 
Persbericht VBZ lanceert MVO programma 
Persbericht Publicatie Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 2.0
Persbericht VBZ publiceert IMVO risico onderzoek van grondstoffen
Persbericht VBZ start onderzoek naar internationale MVO risico's
Persbericht VBZ en HAS Hogeschool starten met zoektocht naar MVO- bedrijfsmodel
Persbericht VBZ en VHP samen op weg naar een duurzame arbeidsomgeving
Publicatie Branchevereniging Bakkerij- en Zoetwarenindustrie zet in op duurzaamheid, bron: Ondernemend Groen
Publicatie "MVO komt uit onszelf en is geen gevolg van de marktvraag", bron: Consudel, juli/augustus 2013
MVO jaarverslag VBZ 2013
Interview Ton Baas over de Barometer in het SMK magazine
Persbericht VBZ en SMK herzien Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren
Publicatie Meer duurzame palmolie, Foodpress nr. 14 – 2012
Publicatie Kleverige zwerfafvalproblematiek. Nederland Schoon, 16 november 2011
Persbericht Bakkerij- en Zoetwarenindustrie gebruikt 17% duurzame palmolie in 2011

Persbericht Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren
Persbericht VBZ en MVO Nederland gaan partnerschap aan
Publicatie MVO voor de hele sector organiseren, SMK nieuws

 

vbz-mvo-4058.jpg

 

 

barometer-duurzame-bakkerij-en-zoetwaren-logo-4328.jpg