Internationaal ondernemen

Contactpersoon
Jovanda Comanne   
06 - 12 06 71 22

Inleiding
"Grenzeloos ondernemen... de wereld als afzetgebied"
Er zijn belangrijke strategische redenen om met producten de grens over te gaan. Nieuwe markten staan voor meer afzet, een stijgende omzet en een dalende kostprijs. De afhankelijkheid van de thuismarkt neemt af en het is de oplossing voor overcapaciteit. Zo'n 70% van de geproduceerde producten van de bakkerij- en zoetwarenindustrie gaat de grens over. 

ismlogo-4329.jpg       ISM
Jaarlijks staat VBZ op de grootste Zoetwarenbeurs, de ISM in Keulen. Gezamenlijk met haar leden en andere Nederlandse deelnemers vormen zij het Holland Collectief.  

 Activiteiten

  • Informatieverstrekking nieuwe markten
  • Organisatie van handelsmissies en collectieve beursdeelname (bijvoorbeeld op de ISM) 
  • Belangenbehartiging ten aanzien van internationale wet- en regelgeving
  • Informatievoorziening douaneaangelegenheden.

Documenten   
Aanmeldformulier beursdeename Holland Paviljoen ISM 2017 
Aanmeldformulier beursdeelname Holland Paviljoen ISM 2016 
Uitnodiging beursdeelname en handelsmissie Sweets & Snacks Middle East oktober 2015 
Uitnodiging Handelsmissie USA en beursbezoek Sweets & Snacks Expo Chicago mei 2015 
Uitnodiging Roadshow Baltische Staten september 2015  
Publicatie ISM blijft een uitstekende beurs om te netwerken. Consudel, maart 2012