Kwaliteit & Voeding

Contactpersonen
Charlotte ter Haar 
06 - 20 60 94 25

Robin Schwidder 
06 - 22 81 52 53

 

Inleiding
Op de hoogte blijven van de eisen die aan voedingsmiddelen en hun etikettering worden gesteld, is van groot belang voor de VBZ-leden. Belangrijke onderwerpen zijn niet alleen etikettering, waaronder allergie-informatie en voedingswaarde etikettering. Maar ook hygiëne-eisen, additieven (hulpstoffen) en contaminanten, zoals schimmeltoxines en acrylamide. Door intensief contact te onderhouden met relevante partners, oefent VBZ invloed uit om te komen tot reële normen en een passend handhavingsbeleid door VWA inspecteurs.
Ten behoeve van productsamenstelling stimuleert VBZ herformulering en de ontwikkeling van meer verantwoorde producten.

Activiteiten

 • Productontwikkeling: Mogelijkheden voor minder verzadigd vet en zout, meer vezels en kleinere porties
 • VBZ overzicht levensmiddelenwetgeving
 • VBZ handleiding interpretatie levensmiddelenwetgeving
 • QA voedingswaardeberekeningen en -analyses
 • VBZ handleiding richtlijnen herformulering en productsamenstelling
 • Deelname aan multistakeholder initiatieven om de verduurzaming van de keten bevorderen
 • Inventarisatie internationale MVO risico’s binnen relevante grondstofketens als mensenrechten, kinderarbeid en corruptie
 • Actieve samenwerking met ketenpartijen ten behoeve van Riskplaza
 • Kwaliteitsverbetering op alle aspecten binnen de keten
 • TNO onderzoek naar reductie verzadigd vet in koek en banket en natriumreductie
 • Deelname aan Netwerk Herformulering Productaanbod voor verbetering van de vetzuursamenstelling.

Documenten
VBZ en TNO: Minder zout en vet en toch op smaak
Publicatie De weg naar faire afspraken, bron: Consudel  
Persbericht VBZ sluit zich aan bij het Informatiecentrum Zoetstoffen   
Publicatie De smaak van bitterkoekjes, bron: Waar en Wet 3 april 2013    
Publicatie Moet de 'i' bij sommige additieven nog steeds worden vermeld? (bijdrage van Charlotte ter Haar), Waar & Wet - september 2012  
Publicatie Verordening voor voedselinformatie gepubliceerd; niet eenvoudiger, wel meer (Charlotte ter Haar), Waar & Wet - december 2011  
Publicatie Recensie boek 'etikettering van levensmiddelen' (Willemien Mussche), Waar & Wet - oktober 2011   
Persbericht Zelfregulering vetzuursamenstelling leidt tot succes   
Persbericht VBZ en TNO samen in natriumreductie en functionele ingrediënten   
Persbericht VBZ presenteert toolbox voor reductie verzadigd vet in bakkerijproducten   
Publicatie Gezond innoveren zonder concessies te doen aan de smaak. Bakkerswereld, december 2007   
Publicatie VBZ symposium biedt tips voor vetreductie. Consudel, december 2007   
Publicatie Resultaten voor vermindering van verzadigde vetten in zicht. Consudel juli/augustus 2007